Bosana Updates

Vodič za razumijevanje programa stipendiranja FONDACIJE BOSANA & uputstvo za pripremu dokumentacije za aplikaciju

July 12th, 2023

SADRŽAJ:

 1. USLOVI I KRITERIJI KOJE STUDENT/ICA TREBA DA ISPUNJAVA

 2. DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PODNOŠENJE APLIKACIJE

 3. ŠTA UKLJUČUJE STIPENDIJA FONDACIJE BOSANA, ODNOSNO ŠTA  STUDENT/ICA DOBIJU KROZ STIPENDIJSKI PROGRAM

 1. ŠTA SE OČEKUJE OD BUDUĆIH STIPENDISTA/ICA

 2. NAPOMENE (Tehničke upute)


VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE PROGRAMA STIPENDIRANJA FONDACIJE BOSANA

USLOVI I KRITERIJI

A) USLOVI:

 • Da si državljanin/ka Bosne i Hercegovine;

 • Da imaš prebivalište u Bosni i Hercegovini;

 • Da upisuješ ili si upisan/a kao redovan/na student/ica na prvom ciklusu studija, na fakultetu koji pripada jednom od državnih Univerziteta u Bosni i Hercegovini; 

    Napomena: zahtjev za podršku na drugim ciklusima i drugim 

    univerzitetima će biti odbijen;

 • Da nisi ponavljao/la godinu na fakultetu; 

 • Da ne primaš nikakvu drugu stipendiju od nevladinih organizacija; 

 • spremni volontirati 10h mjesečno i podnijeti izvještaj svaki mjesec;

 • Prednost imaju kandidati koji su na početnim godinama studija;

 • Prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u  prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;

Pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti i kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni ili imaju izuzetno niska primanja.

B) KRITERIJI:

a) Akademska dostignuća (30%);

a) Cjelokupni prosjek ostvaren u srednjoj školi i/ili na fakultetu (20%)

b) Ocjena maturskog rada (10%)

b) Nastavne i vannastavne aktivnosti i dostignuća (20%);

a) Radno iskustvo (4%);
b) Pismo preporuke (4%);
c) Zasluga i nagrada (4%);
d) Volontiranje i/ili dodatno neformalno obrazovanje (4%);
e) Esej (4%);

c) Socio-ekonomski status (30%);
       

a) dokaz o nezaposlenosti roditelja (7.5%)
b) mirovina/penzija preminulih roditelja (7.5%)
c) porodični/obiteljski doprinos (novčane sredstva koja porodica izdvaja za školarinu, knjige, stanarinu, prevoz ili druge troškove povezane sa obrazovanjem) (7.5%)

d) Ostalo (7.5%)

d) Specifične okolnosti (20%)
a) Pripadnik manjine/marginalizovane grupe (5%)
b) Bez jednog ili oba roditelja (5%)
c) Trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu (5%) ili

d) U prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj 

    zajednici ili hraniteljskoj porodici (5%)
e) za one koji su na listi kandidata za daljnji postupak odabira, bodovanje intervjua (+5%)


2. ŠTA BOSANA STIPENDIJA PODRAZUMIJEVA odnosno šta student/ica dobiju kroz stipendijski program i ŠTA SE OČEKUJE OD BUDUĆIH STIPENDISTA/ICA

A) ŠTA BOSANA stipendija podrazumijeva

 • 200KM džeparca

 • Podrška pri pokrivanju troškova smještaja - ukoliko je potrebno;

 • Pokrivene određene troškove fakulteta;

 • Mogućnost prakse ili privremenog zaposlenja;

 • Fond za profesionalnu orijentaciju;

 • Mjesečna komunikacija u smislu podrške studentima/cama;

 • Individualni mentori dodijeljeni studentima/cama na osnovu sličnosti u struci ili interesima kako bi im pomogli ka profesionalnom usavršavanju i podržali ih na razne načine;

 • Godišnja druženja sa BOSANA članovima/cama i svim studentima/cama na različitim lokacijama u BiH;


  B) Očekivanja od stipendista/ica

     Od studenata/ica očekujemo:

 1. da podnose mjesečne volonterske izvještaje (minimalno 10 volonterskih sati mjesečno), semestralne izvještaje, raspored ispita i indeks sa ocjenama (fondacija šalje ove dokumente svim stipendistima na početku godine);

 2. da šalju redovno račune za troškove fakulteta, knjiga i radnog materijala koje im BOSANA pokrije;

 1. da budu u redovnoj komunikaciji sa BOSANA osobljem o svom angažmanu na fakultetu/neformalnom obrazovanju/sezonskim poslovima;

 1. da održavaju dobar prosjek tokom studija;

 2. da prisustvuju treninzima, seminarima i druženjima organizovana od. strane BOSANA Fondacije;

 1. da učestvuju u drugim oblicima neformalnog obrazovanja;

 2. da koriste svoj Fond za profesionalni razvoj; 

 3. da koriste mentorski program i sve druge mogućnosti koje spadaju u kategoriju dodatnog usavršavanja.UPUTSTVO ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA APLIKACIJU 2023.


3. DOKUMENTI koje je potrebno priložiti u online aplikaciji

Molimo Vas da prije prijave i ispunjavanja pripremite sljedeće dokumente:

 1. Ako je student smješten u domu za nezbrinutu djecu, socijalno-pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici, uvjerenje od mjerodavne službe.

 2. Socijalno stanje roditelja s kojim student živi, staratelja ili hranitelja (potvrda o ukupnim primanja domaćinstva).

 3. Izjava o svim primanjima koje student ima na raspolaganju - druga stipendija, mjesečna primanja, penzija od roditelja, te sva ostala primanja koja mijenjaju trenutno finansijsko stanje.

 4. Izvod iz matične knjige rođenih.

 5. Kopija lične karte (u opravdanom slučaju može i pasoš)

 6. Kopije svjedočanstava za sve razrede srednje škole, diploma završnog razreda uključujući matursku ocjenu (za sve aplikante).

 7. Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopijom indeksa sa ocjenama.

 8. Novoupisani studenti: Dokaz da je student položio prijemni ispit i primljen na fakultet. Potvrdu o upisu studija može zamijeniti zvanična objavljena Rang lista primljenih studenata/ica i/ili kopija prve stranice indeksa (ukoliko ste ga dobili).

 9. Dvije profesionalne preporuke obavezne za svakog kandidata:
       A. Osobe koje su živjele u domu i/ili hraniteljskim porodicama

         Preporuke treba da budu od:

   - Jedna od nadležnog osoblja u domu ili u centru za socijalni rad; 

   - Druga od akademskog osoblja srednje škole ili fakulteta

     Dodatna opcija - Organizacije/nadređene osobe koja ima uvid u kvalifikacije  

     kandidata.

    B) Kandidati koji nisu odrasli u domu

        Preporuke treba da budu od:

   - Jedna ili obje preporuke mogu da budu od akademskog osoblja iz srednje 

     škole i/ili fakulteta

   - Dodatna opcija: Od organizacije/nadređene osobe koja ima uvid u Vaše

     kvalifikacije

Napomena za obje kategorije: Preporuke roditelja/staratelja i drugih srodnih osoba ne prihvatamo!

 • Uvjerenje iz matične knjige umrlih (ako su roditelji preminuli).

NAPOMENA ZA SVE APLIKANTE

 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 • Dokumenti koje trebate priložiti uz ovu prijavu ne moraju biti ovjereni. Dakle, potrebno je skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi.

 • Limit veličine fajlova koje prilažete uz aplikaciju je 2 MB po fajlu, pa ukoliko za određeno polje želite priložiti više od jednog dokumenta, molimo Vas da dokumente pripremite u ZIP ili RAR formatu.

 • Ukoliko imate bilo kakvih problema sa popunjavanjem ili slanjem aplikacije, obratite nam se putem e-maila: bosanapodrska@moonlight.ba 

 • Za sva dodatna pitanja vezano za vodič, prvo konsultujte „Često postavljena pitanja“, a zatim po potrebi, možete da nam se obratite putem e-maila: suncica@bosanafoundation.org 


  Otvaranje prijava i rok za prijavu:

 • Prijave na Konkurs podnose se elektronskim putem.

 • Direktnom linku za ispunjavanje Prijave na konkurs moći ćete pristupiti po otvaranju Konkursa (1. augusta) i nalaziće se na početnoj web stranici kao i na svim društvenim mrežama. 

 • Krajnji rok za predaju prijava je 15. august (do ponoći).

 • Studenti koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani za intervju u prvoj polovini septembra

 • Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena najkasnije do kraja septembra. 

 • S obzirom na veliki broj prijava, nemamo mogućnost da pojedinačno kontaktiramo svakog kandidata. Međutim, svi kandidati koji ne prođu, biće obaviješteni putem generičkog e-maila.

Sretno svim aplikantima/cama, 

Vaša BOSANA!

Your Generosity, Their Hope

Join Us in Making a Real Difference

Donate now via PayPal or Global Giving to transform lives through education.

How Your Donations Help

Once selected into our scholarship program, we cover students with the tools they need to succeed academically and professionally.

icon bus

Transportation Card

$35 per month

icon house

Housing

$120 per month

icon cap

Tuition

$130 per year

icon pencil ruler

Books And School Material

$400 per year

icon dashboard

Professional Development Fund

$600 per year

icon bulb

Full Scholarship

$3,500 per year