Bosana Updates

Često postavljena pitanja - Konkurs

July 12th, 2023

Proteklih godina, od kako je aktivan program stipendiranja Bosana Fondacije, često su nas studenti kontaktirali sa dodatnim pitanjima vezanim za stipendije i obaveze studenata. Ovdje smo pokušali sažeti neka od tih pitanja i ponuditi odgovore na ista. 

Potrudili smo se da u dokumentu „VODIČ za razumijevanje programa stipendiranja Fondacije Bosana i UPUTSTVA za pripremu dokumentacije za aplikaciju“ predstavimo sve segmente. Za sva dodatna pitanja smo vam na raspolaganju putem e-maila suncica@bosanafoundation.org, a vremenom ćemo pokušati nadopuniti listu najčešćih pitanja.

Konkurs za stipendiju će kao i svake godine biti otvoren od 1-15 augusta 2023. godine, te Vas ovim putem molimo da se na vrijeme informišete i pripremite za aplikaciju.

1. Ako nisam odrastao u domu za nezbrinutu djecu ili u hraniteljskoj porodici, da li imam pravo da se prijavim na stipendiju? 

Studenti/ice koji su odrasli u tradicionalnim porodicama a ispunjavaju ostale uslove konkursa imaju pravo da se prijave. Bosana Fondacija već ima studente/ice koji su odrasli u tradicionalnim porodicama čiji roditelji nisu u mogućnosti da plate školovanje a studenti/ice su priložili validne dokaze o ovoj činjenici. 

2. Da li se mogu prijaviti studenti/ice koji studiraju van granica BiH? 

Stipendija je predviđena isključivo za studente/ice koji studiraju u BiH i koji su na državnim fakultetima.

3. Da li svi studenti/ice trebaju poslati dvije preporuke? 

Svi studenti/ice su dužni da pošalju po dvije profesionalne preporuke ako žele da imaju potpunu aplikaciju.  

4. Ako nisam u mogućnosti da dobijem potvrdu s fakulteta da sam upisao narednu godinu kao redovan student/ica da li mogu poslati neki drugi dokument kao dokaz? 

Studenti /ice koji su primljeni na fakultet, bilo da su radili prijemni ispit ili ne, trebaju da pošalju rang listu primljenih kandidata/tkinja. Mnogi fakulteti ne izdaju dokaz o položenom prijemnom ispitu ili dokaz da su studenti/ice primljeni na fakultet sve do početka školske godine, ali rang liste primljenih kandidata/tkinja se objavljuju već u julu mjesecu za prve rokove, tako da studenti/ice mogu poslati rang listu kao dokaz. U slučaju da su izabrani za stipendiste/tkinje studenti/ice će morati poslati uvjerenje da su upisani redovno naknadno.

U slučaju da studenti/ice nisu mogli platiti da izađu na prijemni na prvom roku, a drugi rok ili rezultati za drugi rok se objavljuju tek po zatvaranju konkursa, Bosana Fondacija će napraviti izuzetak u njihovom slučaju. Ovi studenti/ice se mogu prijaviti na konkurs i njihova aplikacija će biti razmotrena sa ostalima. Ako ispunjavaju sve ostale uslove, biće stavljeni na listu čekanja dok ne pošalju rezultate prijemnog ispita. 

5. Kako da dodam više dokumenata ako pored pitanja ima mjesto samo za jedan dokument?

Jedna opcija je da skenirate vise stranica kao jedan dokument. Druga opcija bi bila da koristite ZIP ili RAR arhiv  koji vam dozvoljava da sačuvate više dokumenata u jedan folder koji onda priložite kao jedan dokument uz pitanje.  

6. Oba roditelja su mi zaposleni ili imaju primanja iznad prosjeka, da li ja mogu aplicirati za stipendiju? 

Bosana Fondacija ohrabruje sve učenike/ice, studente/ice da se prijave za stipendiju. Gledaju se svi kriteriji. Socijalna kategorija jeste bitna i ima PREDNOST, ali ne isključuje sve ostale da se prijave. 

7. Imam oba roditelja, da li mogu aplicirati za stipendiju? 

Bosana Fondacija ohrabruje sve učenike/ice, studente/ice da se prijave za stipendiju. Gledaju se svi kriteriji. Osobe sa bez jednog ili oba roditelja i težim finacijskim stanjem imaju PREDNOST, ali ne isključuju se svi ostali da se prijave te upadnu u rangiranje.

8. Nemam dobar prosjek, da li mogu aplicirati za stipendiju? 

Bosana Fondacija ne prima samo osobe sa izuzetnim prosjekom. Prosjek je važan, ali isto tako važne su i ostale stavke u aplikaciji npr: volonterski angažman, socijalni status osobe i sl. 

9. Nemam vannastavnih aktivnosti, da li mogu aplicirati za stipendiju? 

Vannastavne aktivnosti su ogroman plus pri apliciranju, ali nisu jedini kriterij koji se razmatra.

10. Da li se trebam prijaviti na konkurs svake godine ako postanem stipendist/ica fondacije? 

Studenti/ice koji su jednom primljeni kao stipendisti Bosana Fondacije ne trebaju da se ponovo prijavljuju svake godine na konkurs sve dok redovno polažu ispite i upisuju naredne godine na vrijeme kao redovni studenti. 

11. Kada se započinje s isplatama stipendija i kako se isplaćuju? 

Isplate stipendija počinju u mjesecu oktobru/listopadu  za studente/ice kojima je tek odobrena stipendija i nastavlja se kroz čitavu godinu. Bosana Fondacija isplaćuje stipendije svih 12 mjeseci u godini ali se isto tako očekuje od stipendista/tkinja da volontiraju u toku čitave godine.  

12. Ako mi je odobrena stipendija, da li trebam otvoriti svoj žiro račun?  

Svi stipendisti su dužni da otvore svoj vlastiti bankovni račun. Studenti/ice će dobiti informacije o vrsti računa i instituciji u kojoj bi trebali da otvore svoj račun po potpisivanju ugovora. 

13. Mogu li istovremeno primati još stipendija ako primam stipendiju Bosana Fondacije? 

Studenti/ice koji dobiju stipendiju Bosana Fondacije obično ne primaju ni jednu drugu stipendiju. Odabir studenata/ica se vrši pretežno prema njihovom financijskom stanju tako da ako student ima neku drugu stipendiju, šanse su da ce drugi student/ice koji ima veću potrebu imati prednost u odnosu na onog studenta/ice koji već prima financijsku pomoć. 

14. Imam li obaveza prema Bosana Fondaciji dok primam stipendiju i kakve su to obaveze? 

Svi studenti/ice Bosana Fondacije su dužni da volontiraju 10 sati mjesečno u organizacijama i institucijama koje su predhodno odobrene od strane direktorice programa za stipendije. Institucije gdje studenti volontiraju su obično u gradu gdje oni studiraju. Studenti/ice su isto tako dužni da održavaju konstantan kontakt sa direktoricom programa i ostalim osobljem fondacije, te da šalju izvjestaje na kraju svakog semestra, zajedno sa ocjenama i kopijom indexa. Dodatne obaveze će biti navedene u  ugovoru koji će svaki student/ica potpisati prije početka školske godine. Detaljan odgovor možete pronaći u Očekivanjima od strane studenata, koja se nalaze u VODIČ za razumijevanje stipendijskog programa Fondacije Bosana i UPUTSTVA za pripremu dokumentacije za aplikaciju.

Fondacija BOSANA BiH/Fondacija BOSANA USA
Stipendije 2023/24
(12.6.2023. godina)

Your Generosity, Their Hope

Join Us in Making a Real Difference

Donate now via PayPal or Global Giving to transform lives through education.

How Your Donations Help

Once selected into our scholarship program, we cover students with the tools they need to succeed academically and professionally.

icon bus

Transportation Card

$35 per month

icon house

Housing

$120 per month

icon cap

Tuition

$130 per year

icon pencil ruler

Books And School Material

$400 per year

icon dashboard

Professional Development Fund

$600 per year

icon bulb

Full Scholarship

$3,500 per year