Bosana Updates

KONKURS BOSANA FONDACIJE 2022

July 8th, 2022

ONKURS BOSANA FONDACIJE

za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države Bosne i Hercegovine u akademskoj 2022/2023. godini

I.

Bosana Fondacija raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2022/2023. godinu.

II.

Uslovi za apliciranje na Konkurs za dodjelu stipendije su sljedeći:

• da su državljani Bosne i Hercegovine;

• da imaju prebivaliste u Bosni i Hercegovini;

• kandidati moraju imati status redovnog studenta na jednom od državnih univerziteta BiH, zahtjev za podršku na drugim univerzitetima će biti odbijen;

• da ne obnavljaju godinu;

• da nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija;

• da upisuju ili pohađaju prvi ciklus studija u 2022/2023. godini;

• prednost imaju kandidati koji su na početnim godinama studija;

• prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;

• pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti i kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni ili imaju izuzetno niska primanja.

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:

• opći uspjeh iz srednje škole;

• nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;

• socijalni status;

• ostalo (detalje možete naći u Prijavi).

IV.

Prijave na Konkurs podnose se na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org). Uz popunjenu Prijavu priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima Prijave. Dokumentacija se prilaže u elektronskom formatu, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi. Lista potrebnih dokumenata je navedena u Prijavi i isti ne moraju biti ovjereni.

Molimo kandidate da šalju samo potpune prijave koje ce sadržavati sve dokumente navedene u Prijavi. Osoblje Fondacije nije dužno čuvati nepotpune prijave dok kandidati prikupljaju ostale potrebne dokumente. Pobrinite se da uzmete vremena i truda da potpuno odgovorite na sva pitanja.

V.

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2022/2023. godini, mjesečni iznos i iznos za dodatne školske troškove odredit će se naknadno.

VI.

Prijave se mogu izvršiti od dana objavljivanja Konkursa 1. augusta 2022. do 15. augusta 2022. Studenti koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i intervjuisani. Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena krajem septembra 2022. godine. Zbog velikog broja aplikanata, ne možemo osobno kontaktirati sve. Kontaktirat ćemo vas ako ste izabrani za intervju ili ako ste dobili stipendiju. Prijava se popunjava elektronski na našoj web stranici gdje se i prilaže potrebna dokumentacija.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!!!

Ajlana Osmanagić

Direktorica Programa

Bosana Fondacija

Your Generosity, Their Hope

Join Us in Making a Real Difference

Donate now via PayPal or Global Giving to transform lives through education.

How Your Donations Help

Once selected into our scholarship program, we cover students with the tools they need to succeed academically and professionally.

icon bus

Transportation Card

$35 per month

icon house

Housing

$120 per month

icon cap

Tuition

$130 per year

icon pencil ruler

Books And School Material

$400 per year

icon dashboard

Professional Development Fund

$600 per year

icon bulb

Full Scholarship

$3,500 per year