Previous Article Next Article

Vodič za razumijevanje programa stipendiranja FONDACIJE BOSANA & uputstvo za pripremu dokumentacije za aplikaciju 2023.

SADRŽAJ:


 1. USLOVI I KRITERIJI KOJE STUDENT/ICA TREBA DA ISPUNJAVA
 2. DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PODNOŠENJE APLIKACIJE
 3. ŠTA UKLJUČUJE STIPENDIJA FONDACIJE BOSANA, ODNOSNO ŠTA  STUDENT/ICA DOBIJU KROZ STIPENDIJSKI PROGRAM
 1. ŠTA SE OČEKUJE OD BUDUĆIH STIPENDISTA/ICA
 2. NAPOMENE (Tehničke upute)

VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE PROGRAMA STIPENDIRANJA FONDACIJE BOSANA

USLOVI I KRITERIJI

A) USLOVI:
 • Da si državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • Da imaš prebivalište u Bosni i Hercegovini;
 • Da upisuješ ili si upisan/a kao redovan/na student/ica na prvom ciklusu studija, na fakultetu koji pripada jednom od državnih Univerziteta u Bosni i Hercegovini; 

    Napomena: zahtjev za podršku na drugim ciklusima i drugim 

    univerzitetima će biti odbijen;

 • Da nisi ponavljao/la godinu na fakultetu; 
 • Da ne primaš nikakvu drugu stipendiju od nevladinih organizacija; 
 • spremni volontirati 10h mjesečno i podnijeti izvještaj svaki mjesec;
 • Prednost imaju kandidati koji su na početnim godinama studija;
 • Prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u  prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;
Pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti i kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni ili imaju izuzetno niska primanja.

B) KRITERIJI:

a) Akademska dostignuća (30%);

a) Cjelokupni prosjek ostvaren u srednjoj školi i/ili na fakultetu (20%)
b) Ocjena maturskog rada (10%)
b) Nastavne i vannastavne aktivnosti i dostignuća (20%);
a) Radno iskustvo (4%);
b) Pismo preporuke (4%);
c) Zasluga i nagrada (4%);
d) Volontiranje i/ili dodatno neformalno obrazovanje (4%);
e) Esej (4%);

c) Socio-ekonomski status (30%);
       
a) dokaz o nezaposlenosti roditelja (7.5%)
b) mirovina/penzija preminulih roditelja (7.5%)
c) porodični/obiteljski doprinos (novčane sredstva koja porodica izdvaja za školarinu, knjige, stanarinu, prevoz ili druge troškove povezane sa obrazovanjem) (7.5%)
d) Ostalo (7.5%)

d) Specifične okolnosti (20%)
a) Pripadnik manjine/marginalizovane grupe (5%)
b) Bez jednog ili oba roditelja (5%)
c) Trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu (5%) ili
d) U prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj 
    zajednici ili hraniteljskoj porodici (5%)
e) za one koji su na listi kandidata za daljnji postupak odabira, bodovanje intervjua (+5%)


2. ŠTA BOSANA STIPENDIJA PODRAZUMIJEVA odnosno šta student/ica dobiju kroz stipendijski program i ŠTA SE OČEKUJE OD BUDUĆIH STIPENDISTA/ICA

A) ŠTA BOSANA stipendija podrazumijeva

  • 200KM džeparca
  • Podrška pri pokrivanju troškova smještaja - ukoliko je potrebno;
  • Pokrivene određene troškove fakulteta;
  • Mogućnost prakse ili privremenog zaposlenja;
  • Fond za profesionalnu orijentaciju;
  • Mjesečna komunikacija u smislu podrške studentima/cama;
  • Individualni mentori dodijeljeni studentima/cama na osnovu sličnosti u struci ili interesima kako bi im pomogli ka profesionalnom usavršavanju i podržali ih na razne načine;
  • Godišnja druženja sa BOSANA članovima/cama i svim studentima/cama na različitim lokacijama u BiH;


   B) Očekivanja od stipendista/ica

     Od studenata/ica očekujemo:
 1. da podnose mjesečne volonterske izvještaje (minimalno 10 volonterskih sati mjesečno), semestralne izvještaje, raspored ispita i indeks sa ocjenama (fondacija šalje ove dokumente svim stipendistima na početku godine);
 2. da šalju redovno račune za troškove fakulteta, knjiga i radnog materijala koje im BOSANA pokrije;
 1. da budu u redovnoj komunikaciji sa BOSANA osobljem o svom angažmanu na fakultetu/neformalnom obrazovanju/sezonskim poslovima;
 1. da održavaju dobar prosjek tokom studija;
 2. da prisustvuju treninzima, seminarima i druženjima organizovana od. strane BOSANA Fondacije;
 1. da učestvuju u drugim oblicima neformalnog obrazovanja;
 2. da koriste svoj Fond za profesionalni razvoj; 
 3. da koriste mentorski program i sve druge mogućnosti koje spadaju u kategoriju dodatnog usavršavanja.


UPUTSTVO ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA APLIKACIJU 2023.


3. DOKUMENTI koje je potrebno priložiti u online aplikaciji

Molimo Vas da prije prijave i ispunjavanja pripremite sljedeće dokumente:
 • Ako je student smješten u domu za nezbrinutu djecu, socijalno-pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici, uvjerenje od mjerodavne službe.
 • Socijalno stanje roditelja s kojim student živi, staratelja ili hranitelja (potvrda o ukupnim primanja domaćinstva).
 • Izjava o svim primanjima koje student ima na raspolaganju - druga stipendija, mjesečna primanja, penzija od roditelja, te sva ostala primanja koja mijenjaju trenutno finansijsko stanje.
 • Izvod iz matične knjige rođenih.
 • Kopija lične karte (u opravdanom slučaju može i pasoš)
 • Kopije svjedočanstava za sve razrede srednje škole, diploma završnog razreda uključujući matursku ocjenu (za sve aplikante).
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopijom indeksa sa ocjenama.
 • Novoupisani studenti: Dokaz da je student položio prijemni ispit i primljen na fakultet. Potvrdu o upisu studija može zamijeniti zvanična objavljena Rang lista primljenih studenata/ica i/ili kopija prve stranice indeksa (ukoliko ste ga dobili).
 • Dvije profesionalne preporuke obavezne za svakog kandidata:
       A. Osobe koje su živjele u domu i/ili hraniteljskim porodicama
 •          Preporuke treba da budu od:
     - Jedna od nadležnog osoblja u domu ili u centru za socijalni rad; 
     - Druga od akademskog osoblja srednje škole ili fakulteta
       Dodatna opcija - Organizacije/nadređene osobe koja ima uvid u kvalifikacije  
       kandidata.

      B) Kandidati koji nisu odrasli u domu
          Preporuke treba da budu od:
     - Jedna ili obje preporuke mogu da budu od akademskog osoblja iz srednje 
       škole i/ili fakulteta
     - Dodatna opcija: Od organizacije/nadređene osobe koja ima uvid u Vaše
       kvalifikacije
  Napomena za obje kategorije: Preporuke roditelja/staratelja i drugih srodnih osoba ne prihvatamo!

  • Uvjerenje iz matične knjige umrlih (ako su roditelji preminuli).

   NAPOMENA ZA SVE APLIKANTE

   • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
   • Dokumenti koje trebate priložiti uz ovu prijavu ne moraju biti ovjereni. Dakle, potrebno je skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi.
   • Limit veličine fajlova koje prilažete uz aplikaciju je 2 MB po fajlu, pa ukoliko za određeno polje želite priložiti više od jednog dokumenta, molimo Vas da dokumente pripremite u ZIP ili RAR formatu.
   • Ukoliko imate bilo kakvih problema sa popunjavanjem ili slanjem aplikacije, obratite nam se putem e-maila: bosanapodrska@moonlight.ba 
   • Za sva dodatna pitanja vezano za vodič, prvo konsultujte „Često postavljena pitanja“, a zatim po potrebi, možete da nam se obratite putem e-maila: suncica@bosanafoundation.org 

     Otvaranje prijava i rok za prijavu:
   • Prijave na Konkurs podnose se elektronskim putem.
   • Direktnom linku za ispunjavanje Prijave na konkurs moći ćete pristupiti po otvaranju Konkursa (1. augusta) i nalaziće se na početnoj web stranici kao i na svim društvenim mrežama. 
   • Krajnji rok za predaju prijava je utorak, 15. august 2023. godine (do ponoći).
   • Studenti koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani za intervju u prvoj polovini septembra
   • Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena najkasnije do kraja septembra 2023. godine. 
   • S obzirom na veliki broj prijava, nemamo mogućnost da pojedinačno kontaktiramo svakog kandidata. Međutim, svi kandidati koji ne prođu, biće obaviješteni putem generičkog e-maila.

   Sretno svim aplikantima/cama, 
   Vaša BOSANA!
   Previous Event Next Event
   +