Previous Article Next Article

SAOPŠTENJE FONDACIJE BOSANA

KONKURS BOSANA FONDACIJE USA
za dodjelu stipendija redovnim studentima/icama s područja
države Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/2024. godini

 

 

UVOD

Bosana Fondacija USA raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima/icama prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2023/2024. godinu.

Konkurs će biti otvoren od 1. augusta 2023. do 15. augusta 2023. godine.

U nastavku su definisani svi segmenti o procesu aplikacije:

 

I.

Uslovi za apliciranje na Konkurs za dodjelu stipendije su sljedeći:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini;
 • kandidati moraju imati status redovnog studenta/ice na jednom od državnih univerziteta  

  BiH, zahtjev za podršku na drugim univerzitetima će biti odbijen;

 • da ne obnavljaju godinu;
 • da nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija;
 • da upisuju ili pohađaju prvi ciklus studijau 2023/2024. godini;
 • prednost imaju kandidati koji su na početnim godinama studija;
 • prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u  prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;
 • pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti i kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni ili imaju izuzetno niska primanja.

 

II.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:

 1.  Akademska dostignuća (30%);
 2.  Nastavne i vannastavne aktivnosti i dostignuća (20%);
 1.   Socio-ekonomski status (30%);
 2.   Specifične okolnosti (20%).

 

NAPOMENA: Svi detalji će biti transparentno predstavljeni i objašnjeni u prijavi.

 

III.

 

Prijave na Konkurs podnose se elektronskim putem na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org). Direktnom linku za ispunjavanje Prijave na konkurs moći ćete pristupiti po otvaranju Konkursa (1. augusta).  

Uz popunjenu Prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima Prijave. Prijava koja uključuje i prilaganje dokumentacije se ispunjavam u elektronskom formatu, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi. 

Lista potrebnih dokumenata je navedena u Prijavi uz eventualna neophodna pojašnjenja i uz napomenu za sve dokumente da ne moraju biti ovjereni.

 

Molimo kandidate da šalju samo potpune prijave koje ce sadržavati sve dokumente navedene u Prijavi. 

Osoblje Fondacije nije dužno čuvati nepotpune prijave dok kandidati prikupljaju ostale potrebne dokumente.

Pobrinite se da izdvojite vrijeme i uložite trud da potpuno odgovorite na sva pitanja.

 

IV.

 

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2023/2024. godini, mjesečni iznos i iznos za dodatne školske troškove odredit će se naknadno.

 

V.

 

Prijave se mogu izvršiti od dana objavljivanja Konkursa 1. augusta 2023. do 15. augusta 2023. godine. Studenti/ice koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i intervjuisani. 

Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena najkasnije do kraja septembra 2023. godine. 

S obzirom na veliki broj prijava, nemamo mogućnost da pojedinačno kontaktiramo svakog kandidata. Međutim, svi kandidati koji ne prođu, biće obaviješteni putem generičkog e-maila.

 

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati i biće automatski odbačene!

 

 

Ajlana Osmanagić

Direktorica Programa

Bosana Fondacija USA / Udruženje Bosana BiH

Previous Event Next Event
+