Previous Article Next Article

KONKURS BOSANA FONDACIJE 2021

KONKURS BOSANA FONDACIJE
za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države Bosne i Hercegovine u akademskoj 2021/2022. godini

 

 

I.

Bosana Fondacija raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2021/2022. godinu. 

 

II.

Uslovi za apliciranje na Konkurs za dodjelu stipendije su sljedeći:

  • prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;
  • pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti i kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni ili imaju izuzetno niska primanja
  • kandidati moraju imati status redovnog studenta na jednom od državnih fakulteta BiH;
  • biti državljani Bosne i Hercegovine;
  • da nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija;
  • da upisuju ili pohađaju prvi ciklus studija u 2021/22. godini.

 

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:

  • opći uspjeh iz srednje škole;
  • nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;
  • socijalni status; 
  • ostalo (detalje možete naći u Prijavi).

 

IV.

Prijave na Konkurs podnose se na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org). 

Uz popunjenu Prijavu priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima Prijave. Dokumentacija se prilaže u elektronskom formatu, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi. Lista potrebnih dokumenata je navedena u Prijavi i isti ne moraju biti ovjereni. 

Molimo kandidate da šalju samo potpune prijave koje ce sadržavati sve dokumente navedene u Prijavi. Osoblje Fondacije nije dužno čuvati nepotpune prijave dok kandidati prikupljaju ostale potrebne dokumente. 


 

V.

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2020/2021. godini, mjesečni iznos i iznos za dodatne školske troškove odredit će se naknadno. 

 

VI.

Prijave se mogu izvršiti od dana objavljivanja Konkursa  1. augusta 2021. do 15. augusta 2021. Studenti koji uđu u  uži izbor će biti kontaktirani i intervjuisani.  Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena krajem septembra 2021. godine. 

Prijava se popunjava elektronski na našoj web stranici gdje se i prilaže potrebna dokumentacija. 

 

 

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!!!

 

 

 

Ajlana Osmanagić

Direktorica Programa

Bosana Fondacija

Previous Event Next Event
+