Previous Article Next Article

Često postavljena pitanja

Proteklih godina, od kako je aktivan program stipendiranja Bosana Fondacije, često su nas studenti kontaktirali sa dodatnim pitanjima vezanim za stipendije i obaveze studenata. Ovdje smo pokusali sažeti neka od tih pitanja i ponuditi odgovore na ista. Za sva dodatna pitanja smo vam na raspolaganju putem e-maila ajlana@bosanafoundation.org, a vremenom ćemo pokušati nadopuniti listu najčešćih pitanja.


Konkurs za stipendiju će kao i svake godine biti otvoren od 1-15 augusta 2022. godine, te Vas ovim putem molimo da se na vrijeme informišete i pripremite za aplikaciju.

 

1. Ako nisam odrastao u domu za nezbrinutu djecu ili u hraniteljskoj porodici, da li imam pravo da se prijavim na stipendiju? 


Studenti/ice koji su odrasli u tradicionalnim porodicama a ispunjavaju ostale uslove konkursa imaju pravo da se prijave. Bosana Fondacija već ima studente/ice koji su odrasli u tradicionalnim porodicama čiji roditelji nisu u mogućnosti da plate školovanje a studenti/ice su priložili validne dokaze o ovoj činjenici. 

 

2. Da li se mogu prijaviti studenti/ice koji su na II ciklusu visokog obrazovanja? 

 

Stipendija BOSANA Fondacije je isključivo za studente/ice koji započinju I ciklus visokog obrazovanja.

 

3. Da li se mogu prijaviti studenti/ice koji studiraju van granica BiH? 

 

Stipendija je predviđena isključivo za studente/ice koji studiraju u BiH i koji su na državnim fakultetima.

 

4. Da li svi studenti/ice trebaju poslati dvije preporuke? 

 

Svi studenti/ice su dužni da pošalju po dvije profesionalne preporuke ako žele da imaju potpunu aplikaciju. 

 

Opcije za studente/ice koji su odrasli u domovima za nezbrinutu djecu ili hraniteljskim porodicama su: 

 • Jedna preporuka od osoblja doma ili socijalnog radnika
 • Druga preporuka od profesora iz srednje škole ili sa fakulteta (ako ste već studenti)
 • Dodatna opcija: Ako ste volontirali u nekoj organizaciji, jedna od preporuka mozete biti od osoblja organizacije koje je pratilo vas rad 

Opcije za studente/ice koji su odrasli u tradicionalnim porodicama: 

 • Jedna ili obje preporuke mogu biti od profesora iz srednje škole ili profesora sa fakulteta (ako ste već studenti) 
 • Dodatna opcija: Ako ste volontirali u nekoj organizaciji, jedna od preporuka može biti od osoblja organizacije koje je pratilo vaš rad.

 

5. Ako nisam u mogućnosti da dobijem potvrdu s fakulteta da sam upisao narednu godinu kao redovan student/ica da li mogu poslati neki drugi dokument kao dokaz? 

Studenti /ice koji su primljeni na fakultet, bilo da su radili prijemni ispit ili ne, trebaju da pošalju rang listu primljenih kandidata/tkinja. Mnogi fakulteti ne izdaju dokaz o položenom prijemnom ispitu ili dokaz da su studenti/ice primljeni na fakultet sve do početka školske godine, ali rang liste primljenih kandidata/tkinja se objavljuju već u julu mjesecu za prve rokove, tako da studenti/ice mogu poslati rang listu kao dokaz. U slučaju da su izabrani za stipendiste/tkinje studenti/ice će morati poslati uvjerenje da su upisani redovno naknadno.


U slučaju da studenti/ice nisu mogli platiti da izađu na prijemni na prvom roku, a drugi rok ili rezultati za drugi rok se objavljuju tek po zatvaranju konkursa, Bosana Fondacija će napraviti izuzetak u njihovom slučaju. Ovi studenti/ice se mogu prijaviti na konkurs i njihova aplikacija će biti razmotrena sa ostalima. Ako ispunjavaju sve ostale uslove, biće stavljeni na listu čekanja dok ne pošalju rezultate prijemnog ispita. 


6. Kako da dodam više dokumenata ako pored pitanja ima mjesto samo za jedan dokument?

Jedna opcija je da skenirate vise stranica kao jedan dokument.  Druga opcija bi bila da koristite ZIP ili RAR arhiv koji vam dozvoljava da sačuvate više dokumenata u jedan folder koji onda priložite kao jedan dokument uz pitanje.  


7. Da li moraju dokumenti koji se prilažu u aplikaciji biti ovjereni? 

Dokumenti koji se prilažu u aplikaciji ne moraju biti ovjereni. Dovoljno je skenirana kopija ili originali dokumenata.


8. Oba roditelja su mi zaposleni ili imaju primanja iznad prosjeka, da li ja mogu aplicirati za stipendiju? 

Bosana Fondacija ohrabruje sve učenike/ice, studente/ice da se prijave za stipendiju. Gledaju se svi kriteriji. Socijalna kategorija jeste bitna i ima PREDNOST, ali ne isključuje sve ostale da se prijave


9. Imam oba roditelja, da li mogu aplicirati za stipendiju? 

Bosana Fondacija ohrabruje sve učenike/ice, studente/ice da se prijave za stipendiju. Gledaju se svi kriteriji. Osobe sa bez jednog ili oba roditelja i težim finacijskim stanjem imaju PREDNOST, ali ne isključuju se svi ostali da se prijave te upadnu u rangiranje. 10. Nemam dobar prosjek, da li mogu aplicirati za stipendiju? 

Bosana Fondacija ne prima samo osobe sa izuzetnim prosjekom. Prosjek je važan, ali isto tako važne su i ostale stavke u aplikaciji npr: volonterski angažman, socijalni status osobe i sl. 

11. Nemam vannastavnih aktivnosti, da li mogu aplicirati za stipendiju? 


Vannastavne aktivnosti su ogroman plus pri apliciranju, ali nisu jedini kriterij koji se razmatra.


12. Da li se trebam prijaviti na konkurs svake godine ako postanem stipendist/ica fondacije? 

Studenti/ice koji su jednom primljeni kao stipendisti Bosana Fondacije ne trebaju da se ponovo prijavljuju svake godine na konkurs sve dok redovno polažu ispite i upisuju naredne godine na vrijeme kao redovni studenti. 


13. Kada se započinje s isplatama stipendija i kako se isplaćuju? 

Isplate stipendija počinju u mjesecu oktobru/listopadu  za studente/ice kojima je tek odobrena stipendija i nastavlja se kroz čitavu godinu. Bosana Fondacija isplaćuje stipendije svih 12 mjeseci u godini ali se isto tako očekuje od stipendista/tkinja da volontiraju u toku čitave godine.  


14. Ako mi je odobrena stipendija, da li trebam otvoriti svoj žiro račun?  

Svi stipendisti su dužni da otvore svoj vlastiti bankovni račun. Studenti/ice će dobiti informacije o vrsti računa i instituciji u kojoj bi trebali da otvore svoj račun po potpisivanju ugovora. 


15. Mogu li istovremeno primati još stipendija ako primam stipendiju Bosana Fondacije? 

Studenti/ice koji dobiju stipendiju Bosana Fondacije obično ne primaju ni jednu drugu stipendiju. Odabir studenata/ica se vrši pretežno prema njihovom financijskom stanju tako da ako student ima neku drugu stipendiju, šanse su da ce drugi student/ice koji ima veću potrebu imati prednost u odnosu na onog studenta/ice koji već prima financijsku pomoć. 


16. Imam li obaveza prema Bosana Fondaciji dok primam stipendiju i kakve su to obaveze? 

Svi studenti/ice Bosana Fondacije su dužni da volontiraju 10 sati mjesečno u organizacijama i institucijama koje su predhodno odobrene od strane direktorice programa za stipendije. Institucije gdje studenti volontiraju su obično u gradu gdje oni studiraju. Studenti/ice su isto tako dužni da održavaju konstantan kontakt sa direktoricom programa i ostalim osobljem fondacije, te da šalju izvjestaje na kraju svakog semestra, zajedno sa ocjenama i kopijom indexa. Dodatne obaveze će biti navedene u  ugovoru koji će svaki student/ica potpisati prije početka školske godine.


17. Koliki je iznos stipendije Bosana Fondacije?

 • 150KM mjesečni džeparac;
 • Smještaj ukoliko se odredi da je potreban; 
 • Određeni fond za troškove fakulteta;
 • Mogućnost prakse ili privremenog zaposlenja;
 • Određeni fond za profesionalnu orijentaciju;
 • Mjesečna komunikacija u smislu podrške studentima/cama;
 • Individualni mentori dodijeljeni studentima/cama na osnovu sličnosti u struci ili interesima kako bi im pomogli ka profesionalnom usavršavanju i podržali ih na razne načine;
 • Godišnja druženja sa članovima/cama Bosana Fondacije i svim studentima/cama na različitim lokacijama u BiH; team-building aktivnosti.

 

 

Bosana Fondacija

Stipendije 2022/23

(30.6.2022)

Previous Event Next Event
+